Rhubarb Report – effektivt eftersyns- og servicerapportværktøj til brug på dine bygninger og anlæg.

Med Rhubarb Report bliver det enkelt for dine medarbejder og eksterne leverandører at melde tilbage på udførte eftersyns- og serviceopgaver eller fx aflæse målere. De skal ikke have en særlige App installeret. Rapporten sættes enkelt op så den passer til de forskellige typer af opgaver – lige fra om pulverslukkeren på gangen er ok til fuld service på det samlede ventilationsanlæg.

Rapporten kan du sende til den der skal udføre opgaven på forhånd via sms eller mail eller de kan blot skanne QR-koden når de står foran udstyret og åbne rapporten – udfylde den og afslutte opgaven. Så er hele dokumentationen klaret på stedet og der er ikke noget der bliver glemt! Billeder og andre dokumenter uploades også nemt til Rhubarb Report.

Alle rapporter gemmes i Rhubarb Report, hvorfra du kan importer dem direkte til dit vedligeholdelsesystem, Excel eller bare sende dem videre på en mail til fx lejer eller brugerne.

Rhubarb Report gemmer alle dine oplysninger og data i RML-format, som er Rhubarbs egen, enkle XML-standard for udveksling af data med andre systemer. Det gør det let at bruge informationerne i andre systemer og sammenhænge.