Rhubarb Pointer – avancerede QR-koder der skifter indhold afhængig af hvem der skanner koden

Rhubarb Pointer bruger en almindelig QR-kode, som alle mobiltelefoner og computere understøtter, som “pegepind” til alt det materiale du ønsker brugerne skal se når de skanner QR-koden. Så nu kan du linke direkte til instruktionsvideoer, manualer, MailTo, SMSTo, intranet, www, Excel-ark, Word-dokumenter, økonomisystemer, FM-system, rengøringssystem osv.  – og det hele på én gang.

Rhubarb Pointer peger på mange oplysninger samtidig og det kan nemt ændres ved behov, modsat en almindelig QR-kode der kun peger på en ting og ikke kan ændres. Materialet skal blot have en url-adresse, men behøver ikke være offentligt tilgængeligt – det skal blot være tilgængeligt for brugeren. Så du kan nemt linke til materiale fra intranettet, selv om det ikke er offentligt tilgængeligt.

Bliv uafhængig af leverandører og lad dine mange forskellige it-systemer bruge samme QR-kode. Med Rhubarb Pointer anvender du samme QR-kode til driftssystemet, rengøringssystemet, helpdesk, vejledninger osv. , uden at behøve have et stort og komplekst it-system til alle de forskellige opgaver. Eller have mange koder sat op ved hvert rum. Du kan endda have et rengøringssytem på en ejendom og et andet på den anden ejendom – eller to rengøringssystemer på samme ejendom – det er meget enkelt med Rhubarb Pointer. Det er en stor fordel hvis du har flere forskellige leverandører på samme ejendom eller forskellige leverandører på de enkelte ejendomme.

Den dynamiske opbygning gør at QR koderne som noget af det første kan rulles ud til alle rum, anlæg, installationer og udstyr på alle ejendomme, inden rumnumre eller navne er fastlagt og det endelige omfang af anlæg og udstyr er kendt. Du opdatere bare oplysningerne når data er indsamlet. Så har du ikke master-stamdata for alle dine rum og anlæg, er Rhubarb Pointer en stor hjælp når du skal indsamle oplysninger om master-data. Og du behøver ikke skulle ud med nye QR-koder når dataindsamlingen er færdig.

Derfor behøver du heller ikke holde styr på at printer den rigtige QR-kode ud til det rigtige rum/udstyr. Det gør det nemt når du skal sætte flere tusinde QR-koder op eller bare skal skifte en QR-kode der er blev malet over eller faldet af.